Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Daugiabučių namų atnaujinimo programa

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa pradėta dar 2005 metais ir nuo to laiko keletą kartų buvo parengtos įstatymų, reglamentuojančių daugiabučių atnaujinimą, pataisos, peržiūrėtos ir atnaujintos programos taisyklės ir sąlygos taip siekiant sudaryti kuo palankesnes sąlygas dalyvauti programoje.

Pirminės sąlygos dalyvauti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje:

 • Programoje gali dalyvauti tik daugiabučiai namai (daugiabutis namas – tai trijų ir daugiau butų gyvenamasis namas, kuriame gali būti ir negyvenamųjų patalpų – prekybos, administracinės, viešojo maitinimo ir kitos);
 • Daugiabutis namas turi būti pastatytas pagal galiojusius iki 1993 m. statybos techninius normatyvus.

Šiuo metu būsto savininkai gali pasirinkti, ar įgyvendinti namo atnaujinimo projektą pagal Vyriausybės patvirtintą programą, ar pagal ją atitinkančias savivaldybių programas:

 • Atnaujinimas daugiabučių namų administratorių ar bendrijų pirmininkų iniciatyva: Pagal šį modelį, daugiabučių namų atnaujinimas įgyvendinamas gyventojų iniciatyva per bendrijos pirmininką, daugiabučio namo administratorių ar daugiabutį administruojančią įmonę. Čia svarbi gyventojų iniciatyva ir sutikimas dalyvauti programoje. Daugiabučio namo butų savininkai programoje gali dalyvauti savo lėšomis arba kreiptis kredito į finansinę instituciją.
 • Atnaujinimas savivaldybių iniciatyva: Savivaldybės savo iniciatyva atrenka neefektyviausiai energiją vartojančius daugiabučius namus (kai kuriais atvejais gyventojai pasiūlo neefektyviausiai energiją vartojančius namus) ir paskiria Programos administratorius, kurie įgyvendina šių daugiabučių namų atnaujinimą. Šio modelio esmė yra ta, kad būsto savininkams patiems nereikia prisiimti jokių organizacinių ir kreditinių įsipareigojimų bei projekto įgyvendinimo rizikų.
 • Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus (2017-10-02)
  Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus (2017-10-26)
 • Kvietimas teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus (2018-07-27)

Patvirtinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) sąrašai:

Apie VšĮ BETA

VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra (BETA) įsteigta 2013 m. vasario 19 d. Agentūra teikia konsultacijas ir pagalbą būsto savininkams daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) klausimais, vertina ir derina pateiktus investicijų planus, pirkimų dokumentus, bendradarbiauja su savivaldos institucijomis, inžinerinėmis konsultacinėmis įmonėmis, mokymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kt. Agentūra taip pat įgyvendina su Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, būsto priežiūros ir kokybės, su efektyvių energiją taupančių priemonių įgyvendinimu susijusią veiklą, organizuoja mokymus, seminarus.

Agentūra dalyvauja ir ES lėšomis remiamuose tarptautiniuose projektuose, kurie stiprina bendradarbiavimą su kitų šalių būsto partneriais ir didina gebėjimus bei patirtį rengiant projektus, susijusius su alternatyvių energijos šaltinių įgyvendinimu daugiabučiuose pastatuose, plėtojant pasyvaus energijos vartojimui namo statybos idėjas ir vykdo veiklą, susijusią su būsto savininkų skatinimu atnaujinti daugiabučius namus.

Pagrindinė agentūros misija yra padėti visiems daugiabučių atnaujinimo proceso dalyviams: programos administratoriams – kuriant technines priemones, teikiant metodinę medžiagą, gyventojams – vykdant konsultacijas.

Valstybės parama

Gyventojams valstybė dengia dalį atnaujinimo (modernizavimo) darbų:

Iki 2015 m. spalio 1 d.

 • 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ši kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM;
 • 100 proc. (bet ne daugiau nei 0.1 Eur/m2 be PVM per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų;
 • 15 proc. investicijų, tenkančių LR Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jei taupoma 20 proc. energijos sąnaudų šildymui;
 • 25 proc. investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu statybos rangos darbų sutartis sudaryta iki 2014 m. gruodžio 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2015 m. spalio 1 d. (jei taupoma 40 procentų šilumos sąnaudų šildymui);
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Iki 2017 m. lapkričio 1 d.

 • 100 proc. namo atnaujinimo projekto parengimo išlaidų, tačiau ne daugiau nei 5 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas didesnis kaip 3 00 m2; 7 proc., kai daugiabučio namo naudingasis plotas nuo 1 000 iki 3 000 m2, 8 proc., kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 1 000 m2. Kai pritaikomi tipiniai namo atnaujinimo projektai, kompensacija neturi viršyti 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM. Jeigu atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo (įskaitant atvejus, kai projektavimo darbai perkami kartu su statybos rangos darbais) sutartis sudaryta po 2015 m. spalio 1 d., 50 procentų;
 • 100 proc. statybos techninės priežiūros išlaidų, tačiau ne daugiau nei 2 proc. statybos rangos darbų kainos su PVM iki 2016 m. gruodžio 31 d. nuo 2017 m. sausio 1 d. 50 proc.;
 • 100 proc. (bet ne daugiau nei 0.1 Eur/m2 be PVM per mėnesį buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto) faktinių projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų iki 2016 m. gruodžio 31 d. nuo 2017 m. sausio 1 d. 50 proc.;
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, įgyvendinantiems nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą (išskyrus daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus, kurie įgyvendino nuo 2009 m. rugsėjo 20 d. parengtą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir kuriems suteikta papildoma valstybės parama), Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:
 • 25 procentai, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d. ir šis projektas įgyvendintas iki 2017 m. liepos 1 dienos (25 procentų dydžio papildoma valstybės parama teikiama ir tais atvejais, kai iki 2015 m. kovo 31 d. įvykdžius statybos rangos darbų pirkimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti (atrinktas paslaugų teikėjas) dėl nenumatytų aplinkybių rangovas atsisako sudaryti rangos darbų sutartį ar pateikti sutarties įvykdymo užtikrinimą arba sudarius rangos darbų sutartį rangovas bankrutuoja, arba dėl rangovo kaltės sutarties įvykdyti tampa neįmanoma ir rangovas ar atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius organizuoja sutarties nutraukimą ir dėl to po 2015 m. kovo 31 d. įvykdytas naujas statybos rangos darbų (ar jų dalies) pirkimas atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. liepos 1 dienos);
 • 20 procentų, jeigu statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) iki 2015 m. kovo 31 d., tačiau projektas įgyvendintas po 2017 m. liepos 1 d.; statybos rangos darbų pirkimas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti įvykęs (atrinktas paslaugų teikėjas) po 2015 m. kovo 31 d. ir projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos.
 • Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2015 m. sausio 1 d. parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama – kompensuojama ši investicijų, tenkančių Programos priede nurodytoms energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų, palyginti su skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis iki atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, dalis:
 • 20 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos;
 • 15 procentų, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas po 2017 m. gruodžio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.
 • 100 proc. projekto parengimo ir įgyvendinimo išlaidų, statybos techninės priežiūros išlaidų, taip pat kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas nepasiturintiems asmenims;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kuriam taikomos 3 proc. dydžio fiksuotos metinės palūkanos.

Nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

 • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
 • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;
 • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
 • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas;
 • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)).

Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Valstybės remiamos daugiabučio namo atnaujinimo priemonės:

Energinį efektyvumą didinančios priemonės:

 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas:

Šilumos punkto ar katilinės (individualių katilų) ir karšto vandens ruošimo įrenginių keitimas ar pertvarkymas, taip pat ir atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) įrengimas; Balansinių ventilių ant stovų įrengimas; Vamzdynų šiluminės izoliacijos gerinimas; Šildymo prietaisų ir vamzdynų keitimas; Individualios šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas butuose ir kitose patalpose.

 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas;
 • Stogo šiltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo šlaitinio stogo įrengimas (išskyrus patalpų pastogėje įrengimą) ir (ar) perdangos po vėdinama šlaitinio stogo pastoge šiltinimas, ir (ar) laiptų į statomo naujo šlaitinio stogo pastogę įrengimas energinį efektyvumą didinančių priemonių įrangai eksploatuoti, jeigu pastogėje montuojami energinį efektyvumą didinančių priemonių elementai;
 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą ir nuogrindos sutvarkymą;
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą;
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas, įskaitant susijusius apdailos darbus, įėjimo laiptų remontą ir pritaikymą neįgaliųjų poreikiams;
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus;
 • Rūsio perdangos šiltinimas;
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas) – jų keitimas techniniu energiniu požiūriu efektyvesniais liftais, įskaitant priėjimo prie lifto pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Kitos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės:

 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (nuotekų sistemos, taip pat ir namui priklausančių lokalinių įrenginių, elektros instaliacijos, priešgaisrinės saugos įrenginių, geriamojo vandens vamzdynų ir įrenginių keitimas ar (ar) pertvarkymas, drenažo sutvarkymas).

Stebėsena

Iš iki šiol atnaujintų ar atnaujinamų namų daugiau nei pusė yra 30 – 50 m. amžiaus. Specialistai tai sieja su atskirų pastatų elementų gyvavimo trukme – senesniuose nei 50 m. namuose dažnai jau būna atliktas vienas kapitalinis remontas, todėl ne visada juos reikia papildomai atnaujinti. Dėl to labiausiai nusidėvėjusių pastatų grupei priklauso 30 – 50 m. daugiabučiai.

Jauniausiems, iki 20 m. amžiaus pastatams, dažnai itin aktualus stogo dangos atnaujinimas, kadangi jos gyvavimo trukmė yra gana trumpa, o senesniems pastatams stogo danga dažnai jau būna pakeista. Ne taip seniai statytiems daugiabučiams aktuali ir šilumos sistemų renovacija, nes to laikmečio plieniniai šildymo prietaisai paprastai būna nusidėvėję.

Senesniems, daugiau kaip 50 m. amžiaus, daugiabučiams, neretai būtina keisti lauko duris. Dėl visiško nusidėvėjimo ir avarijų grėsmės tokiuose namuose dažnai būtina remontuoti balkonus. Tačiau šios grupės pastatuose mažiausias sienų šiltinimo poreikis – ypač seni pastatai buvo statomi storomis, didelę šilumos varžą turinčiomis sienomis.

Įvertinus visų amžių pastatus Lietuvoje populiariausi trys: langų, balkono durų keitimas, stogo atnaujinimas ir išorės sienų šiltinimas.

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos stebėsena, 2012 m. Atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energinio audito ir įgyvendintų priemonių ekspertizės bendroji ataskaita, Statybos projektų ekspertizės centras:

Izangine dalis; 1-4 daugiabučių ekspertizės; 5-8 daugiabučių ekspertizės; Apibendrinimas ir rekomendacijosAtnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų energinio audito ir įgyvendintų priemonių ekspertizės ataskaita

Priedai:

Daugiabučių namų modernizavimo monitoringas 2014 m.

Energijos vartojimo auditai 
Projektų ekspertizė
Statinių ekspertizė
Galimybių studijos

Teisinė bazė

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą ir jos įgyvendinimą reglamentuoja šie pagrindiniai teisiniai dokumentais:

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

2. Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas

3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas

4. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

5. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas

6. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

7. Lietuvos būsto strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2004 m. sausio 21 d. nutarimu Nr. 60

8. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213

9. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725

10. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677 (Žin., 2009, Nr. 136-5963)

11. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) statybos techninės priežiūros paslaugų ir statybos rangos darbų pirkimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. D1-439 (Žin., 2010, Nr. 64-3174)

12. Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. D1-681/A1-641 (Žin., 2009, Nr. 137-6043)

13. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186 (Žin., 2010, Nr. 31-1452)

14. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdiniai nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 (Žin., 2001, Nr. 45-1584; 2002, Nr. 54-2123)

15. Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų projektinių šiluminės energijos sąnaudų skaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. D1-71 (Žin., 2010, Nr. 13-633)

16. Statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2002 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 351 (Žin., 2002, Nr. 81-3504; 2011, Nr. 2-66)

17. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 (Žin., 2005, Nr. 151-5568)

18. Statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80; 2010, Nr. 115-5902)

19. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr. 120-4945)

20. Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2005 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-641 (Žin., 2006, Nr. 2-19)

21. Statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200)

22. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo  2006–2010 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 11 d. nutarimu Nr. 443 (Žin. 2006, Nr. 54-1956)

23. Energijos efektyvumo veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. liepos 2 d. įsakymu Nr. 4-270 (Žin., 2007, Nr. 76-3024; 2009, Nr. 2-38)

Naudingos nuorodos

Institucinė sąranga:

Šilumos energijos suvartojimas:

Baigiami rengti tipiniai techniniai darbo projektai:

 • 111-120B-13/1 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (5 aukštų 60-ties butų (3 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Vilnius)
 • 120V-021/1 (9 aukštų 36-ių butų (1 bloksekcija) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Vilnius)
 • 120-035.13.86; 120-038.13.86 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (5 aukštų 30-ties butų (2 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Mažeikiai)
 • 1-318-12 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (4 aukštų 88-ių butų (2 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 1-318-18 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (4 aukštų 44-ių butų (2 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Tauragė)
 • 1-318-32P (5 aukštų 80-ties butų (6 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Jonava)
 • 1-318-33 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (5 aukštų 55-ių  butų (4 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Utena)
 • 1-318-33P 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (5 aukštų 50-ties butų (4 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Druskininkai)
 • 1-318-35/66 (veidrodinė) 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (9 aukštų 108-ių butų (1 sekcija) plytų mūro daugiabutis (bendrabučio tipo) gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 1-318-91 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (10 aukštų 37-ių butų (1 sekcija) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Klaipėda)
 • 1/3905 (12 aukštų 60-ties butų (1 sekcija) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Vilnius)
 • 1-464AŠ-17LT 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (5 aukštų 60-ties butų (4 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Druskininkai)
 • 1-464LI-A53 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (9 aukštų 54-ių butų (2 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Tauragė)
 • 2880/03.04 1 fasadas, 2 fasadas, 3 fasadas, 4 fasadas (12 aukštų 48-ių  butų (1 sekcija) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 1-464LI-K 17/1 (5 aukštų 60-ties butų (4 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Klaipėda)
 • 1-464LI-18/2 (5 aukštų 30-ties butų (2 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Alytus)
 • 1-464LI-A19 (5 aukštų 45-ių butų (3 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Šiauliai)
 • 1-464LI-A20 (5 aukštų 30-ties butų (2 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Šiauliai)
 • 111-120k-30 (5 aukštų 55-ių butų (4 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 111-120k-32 (9 aukštų 54-ių butų (2 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 164-80-15 (5 aukštų (bendrabučio tipo) 105-ių butų (2 sekcijos) plytų mūro gyvenamasis namas. Kaunas)
 • 111-120V-02/1 (5 aukštų 20-ties butų (1 sekcija) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Alytus)
 • 1-484-L1 (5 aukštų 100-to butų (6 sekcijos) stambiaplokštis daugiabutis gyvenamasis namas. Šiauliai)
 • 1/4608 (9 aukštų 72-jų butų (2 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis    namas. Klaipėda)
 • 1-318-7 (5 aukštų 60-ties butų (3 sekcijos) plytų mūro daugiabutis gyvenamasis namas. Klaipėda)

Tipiniai projektai

TP-1 Nr. P/0802/2 „5 aukštų 22 butų DGN (ser. 117-03), Panevėžys“

TP-2 Nr. P/0802/4 „5 aukštų 30 butų DGN (ser. 1-318-52/1.2), Panevėžys“

TP-3 Nr. P/0802/1 „5 aukštų 75 butų DGN (ser. 1-464LI-A16L), Panevėžys“

TP-4 Nr. P/0802/3 „12 aukštų 48 butų DGN (ser. 114-117-30), Panevėžys“

TP-5 Nr. P/0802/7 „5 aukštų 20 butų DGN (ser. 111-120B-04/1), Vilnius“

TP-6 Nr. P/0802/8 „5 aukštų 20 butų DGN (ser. 111-120B-06/1), Vilnius“

TP-7 Nr. P/0802/17 „5 aukštų 40 butų DGN (ser. 1-318-51), Utena“

TP-8 Nr. P_0802_6 „5 aukštų 60 butų DGN (ser. 111-120B-14/1), Vilnius“

TP-9 Nr. P/0802/5 „12 aukštų 60 butų DGN (kompl. Nr. 5/5268-1) Panevėžys“

TP-10 Nr. P/0802/13 „5 aukštų 40 butų DGN (ser. 1-318-19), Vilnius“

TP-11 Nr. P/0802/9 „4 aukštų 32 butų DGN (ser. 1-318-17), Šiauliai“

TP-12 Nr. P/0802/14 „5 aukštų 70 butų DGN (ser.1-318-20), Šiauliai“

TP-13 Nr. PRC10-078 „5 aukštų 100 butų DGN (ser.1-484-L1), Šiauliai“

TP-14 Nr. PRC 10-083 „5 aukštų 55 butų DGN (ser.111-120k-30), Kaunas“

TP-15 Nr. P/0802/15 „5 aukštų 60 butų DGN (ser. 111-120B-13/1), Vilnius“

TP-16 Nr. PRC10-076 „5 aukštų 30butų DGN (ser. 1-464LI-A20), Šiauliai“

TP-17 Nr. P/0802/10 „9 aukštų 36 butų DGN (ser. 120V-021/1), Vilnius“

TP-18 Nr. PRC 10-084 „9 aukštų 54 butų DGN (ser.111-120k-32), Šiauliai“

TP-19 Nr. PRC 10-077 „5 aukštų 45 butų DGN (ser. 1-464LI-A19), Šiauliai“

TP-20 Nr. P/0802/16 „10 aukštų 37 butų DGN (ser.1-318-91), Klaipėda“

TP-21 Nr. PRC 10-085 „Bendrabučio tipo DGN (ser.164-80-15), Kaunas“

TP-22 Nr. P/0802/22 „4 aukštų 44 butų DGN (ser.1-318-18), Tauragė“

TP-23 Nr. PRC 10-080 „5 aukštų 30 butų DGN (ser.1-318-18) Alytus“

TP-24 Nr. P/0802/18 „9 aukštų 108 butų DGN (ser. 1-318-35/66), Kaunas“

TP-25 Nr. PRC 10-079 „5 aukštų 20 butų DGN (ser. 111-120V-02/1), Alytus“

TP-26 Nr. P_0802_25 „5 aukštų 50 butų DGN (ser. 1-318-33P), Druskininkai“

TP-27 Nr. P_0802_12 5 aukštų 55 butų DGN (ser. 1-318-33), Utena“