Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

D.U.K. - Dažnai užduodami klausimai

Ar galima rangos darbus be projektavimo nusipirkti per elektroninį įrankį “Elektroninis pirkimų centras”?

nuo 2017 m. liepos 14 d. elektroniniame įrankyje „Elektroninis pirkimų centras” (https://epc.cpo.lt/) pradėjo veikti rangos darbų be projektavimo pirkimo modulis, kuris sudaro galimybes subjektams, kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, įsigyti rangos darbus be projektavimo pagal jų įkeltą techninį darbo projektą. Svarbu, kad daugiabučių namų bendrijos ir kiti subjektai, kuriems Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas netaikomas, iki 2017 m. gruodžio 31 d. užbaigtų įgyvendinti daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus, kuriems techninio darbo projektai jau parengti, ir neprarastų 5 proc. valstybės paramos, skirtos šiems daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti).

Kas atsakingas už renovacijos broko šalinimą?

 Rangovas atsako už objekto sugriuvimą ar defektus, jeigu objektas sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per: 1) 5 metus; 2) 10 metų – esant paslėptų statinio elementų (konstrukcijų, vamzdynų ir kt.) defektų; 3) 20 metų – esant šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų.

Kodėl skiriasi vienodų butų investicija į renovaciją?

Įmokos dydis nustatomas pagal bendrą dalinę nuosavybę ir faktišką valdomą plotą, įregistruotą registrų centre. Tai reiškia, kad skaičiuojamas ne tik buto plotas, bet ir, pavyzdžiui, sandėliuko, palėpės ir pan. plotas, priklausantis konkretaus buto savininkui. Dažniausiai tokiu būdu prisideda keli papildomi kvadratiniai metrai. Nesusipratimų kyla tuomet, kai primirštama, kad vienas butas turi, pavyzdžiui, palėpės dalį, o kitas – ne, todėl ir mokesčiai vienam mažesni, o kitam – didesni, nors butų plotas – vienodas.

Investicijos į renovaciją dydis gali skirtis ir dėl buto padėties. Pavyzdžiui, tokio pat ploto butai yra skirtingai išsidėstę – vienas yra namo viduryje, o kitas – ant kampo. Tokiu atveju, vienas iš butų, pavyzdžiui, turi tris langus, o kitas – keturis ir balkoną. Taigi – į tokio buto investiciją įeina ir ketvirtojo lango bei balkono atnaujinimo kaina, tad susidaranti suma gali pastebimai skirtis nuo mažiau langų turinčio buto.

Ar galima dėl renovacijos balsuoti iš anksto?

Pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, sprendimus dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priimą butų ir kitų patalpų savininkai balsų dauguma – t. y. 50+1. Butų ir kitų patalpų savininkai balsuoti gali per susirinkimą, tiesiog pakeldami rankas, arba raštu. Tačiau galimybės balsuoti iš anksto raštu dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) – nėra. Jeigu daugiabutis namas turi įsteigęs bendriją sprendimą dėl namo atnaujinimo (modernizavimo) negali priimti tik bendrijos nariai, nes kiti butų ir kitų patalpų savininkai gali būti neįstoją į bendriją. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) sprendimą gali priimti balsuojant tik šio daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai. Atliekant balsavimą dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) turi būti laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro nustatytos tvarkos. t. y. paruošiami skelbimai, balsavimo biuleteniai, jei balsuojama raštu, surašomas protokolas ir t. t.