Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

D.U.K. - Dažnai užduodami klausimai

Kaip sužinoti kiek sutaupysime energijos atnaujinę (modernizavę) daugiabutį namą?

Preliminarus sutaupymas yra paskaičiuojamas rengiant Investicijų planą. Atestuotas specialistas, rengdamas Investicijų planą, nustato kiek energijos sutaupys daugiabutis namas, įgyvendinęs numatytą energinį efektyvumą didinančių priemonių paketą. Taip pat Investicijų plane yra nustatoma maksimali rangos darbų kaina, valstybės paramos dydis, kurį gautumėte įgyvendinę projektą  ir paskirstomos preliminarios investicijos kiekvienam butui ar kitos paskirties patalpai.

Kokios teisės, pareigos, atsakomybė ir funkcijos (užduotys) yra numatomos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriui?

Atsakant į pateiktą klausimą, reiktų paminėti, kad investicijų projekto administratoriumi gali būti paskirti:

1)                         Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija;

2)                         Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo ar šio namo butų ir kitų patalpų savininkų įgaliotas kitas juridinis asmuo;

3)                         Savivaldybės paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius (jei nesteigiama bendrija arba nesudaroma jungtinės veiklos sutartis).

Teisės aktai nustato, kad rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, butų ir kitų patalpų savininkams atstovauja Projekto administratorius, kuris organizuoja ir įgyvendina projektavimo ir rangos darbų pirkimus, statybos techninę priežiūrą, investicijų projektui įgyvendinti surinktų ir skolintų lėšų apskaitą ir tvarkymą bei kitus klausimus. Taigi, kalbant apie Projekto administratoriaus atsakomybę už netinkamai vykdomas pareigas, omenyje turima vieno iš aukščiau nurodytų asmenų atsakomybė.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad „…bendrija [pastaba – kartu ir kiti, aukščiau išvardinti asmenys] pati nepriima sprendimo nei dėl gyvenamojo namo modernizavimo, nei dėl jo finansavimo būdo <…> ji tik vykdo butų ir kitų patalpų savininkų daugumos priimtus sprendimus <…> atstovauja savininkams santykiuose su kitais subjektais, dalyvaujančiais butų modernizavimo projektuose (bankais, rangovais ir kt.), t.y. išoriniuose santykiuose. Vykdydama šias funkcijas bendrija turi teisę pasirašyti rangos, kreditavimo ir kt. sutartis“(Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. gegužės 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-220/2013). Įtvirtinęs tokio pobūdžio nuostatas Lietuvos Aukščiausias Teismas nustatė, kad tarp daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bei Projekto administratoriaus susiklosto atstovavimo santykiai. Tai reiškia, kad Projekto administratoriaus atsakomybė kyla iš netinkamai vykdomų atstovavimo pareigų.

Reiktų atkreipti dėmesį, kad teisės aktai nenustato specifinių, šiam teisiniam santykiui skirtų, atsakomybės kilimo pagrindų, taigi, atsakingas asmuo – Projekto administratorius, atsako bendraisiais pagrindais už visą padarytą žalą (tiesioginius ir netiesioginius nuostolius), įrodžius civilinės atsakomybės kilimo sąlygas: žalą, neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir kaltę.

Jei Projekto administratoriumi yra daugiabučio namo bendrija, reikalavimas atlyginti žalą, esant minėtoms sąlygoms, turėtų būti kreipiamas į konkretų žalą sukėlusį asmenį, atsakingą už projekto administravimą. Tais atvejais, kai toks asmuo nėra žinomas ar aiškiai paskirtas –tinkamu atsakovu turėtų būti laikoma pati bendrija. Jei Projekto administratorius – jungtinės veiklos sutarties pagrindu įgaliotas asmuo arba savivaldybės paskirtas administratorius, reikalavimas atlyginti žalą turėtų būti kreipiamas tiesiogiai į šiuos asmenis.

 

Turiu patalpas rūsyje. Šios patalpos yra registruotos Nekilnojamojo turto registre. Patalpos yra namo rūsyje, be langų ir šildymo. Namas yra renovuojamas, o renovacijos kaina mano patalpoms yra paskaičiuota pagal plotą, kaip ir butams, nors taip pat rūsyje esantiems gyventojų sandėliukams ir katilinei, renovacijos kaina neskaičiuojama.Ar mano patalpa turi būti įtraukta į renovacijos sąmatą?

Kadangi Jūsų patalpa yra įregistruota Nekilnojamo turto registre, įstatymų nustatyta tvarka Jūs privalote prisidėti prie bendros namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijos. Taip yra todėl, kad atsiradus poreikiui, Jūs bet kada galite prisijungti prie esamos atnaujintos šildymo sistemos.

Jeigu dauguma namo gyventojų nusprendžia įgyvendinti energinį efektyvumą didinančią priemonę – balkonų stiklinimą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekte pagal vieningą projektą, o pas mane balkonai jau įstiklinti, Ar yra galimybė man atsisakyti šios priemonės?

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnio 6 punktu butų ir kitų patalpų savininkų (ar jų dalies) sprendimai skelbiami Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir galioja visiems (ar tos dalies) butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat tiems savininkams, kurie įgijo nuosavybės teises į butus ir kitas patalpas po šių sprendimų priėmimo.

Atsisakius įstiklinti balkoną gali būti nepasiektas planuojamas šilumos sutaupymas, ko pasekoje prarandama dalis valstybės paramos. Taip pat neįgyvendinus techniniame darbo projekte numatytos priemonės valstybinė statybos inspekcija nepatvirtins namo statybos užbaigimo akto. Neturėdamas statybos užbaigimo akto, projekto administratorius negalės teikti prašymo gauti paramą už energininį efektyvumą didinančias priemones.