Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

D.U.K. - Dažnai užduodami klausimai

Kodėl finansų įstaigos šiuo metu nepasirašo kreditavimo sutarčių po įvykusių statybos rangos darbų pirkimų?

Šiuo metu baigiasi 2007 – 2013 metų finansiniam laikotarpiui skirtos struktūrinės paramos lėšos ir šiuo metu yra kuriamos naujos 2014 – 2020 metų finansinės perspektyvos, todėl galimi trumpalaikiai trukdžiai pasirašant kreditavimo sutartis.

Planuojame atnaujinti savo daugiabutį namą. Kokią paramą gautume, jeigu dabar pradėtume atnaujinimo (modernizavimo) projektą? Nuo ko pradėti?

Valstybė teikia 15 % paramą energiją taupančiom priemonėm, kai atnaujinus (modernizavus) daugiabutį namą yra pasiekiama D pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 procentų.
Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, nuo 2015 m. sausio 1 d. parengusiems ir įgyvendinantiems daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis teikiama papildoma valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu įgyvendinus projektą pasiekiama ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 procentų:
•   Papildoma 20 procentų parama teikiama, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas iki 2017 m. gruodžio 31 dienos;
•  Papildoma 15 procentų parama teikiama, jeigu daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas įgyvendintas po 2017 m. gruodžio 31 d., bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 dienos.“
Nuo 2015 m. kovo 31 d. daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planai Agentūrai teikiami LR Aplinkos ministerijos pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje nustatytus kriterijus paskelbus kvietimą teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą. Paraiškų atnaujinti (modernizuoti) daugiabutį namą teikimo, vertinimo ir atrankos tvarką tvirtina Aplinkos ministras.

Ar modernizuojant būstą visuose butuose bus keičiami ketaus radiatoriai? Gyvenu Vilniuje, daugiabutis statytas 1981 m.

Dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) ir energiją taupančių priemonių įgyvendinimo sprendimą priima patys būsto savininkai, susirinkimo metu.

Ar nėra taip, kad statybos ir rangos darbų kainos, bankrutavus daliai statybos įmonių ir sumažėjus konkurencijai, ne tik liko tokios pačios, tačiau šiek tiek netgi pakilo.

Sulėtėjus ekonomikai statybos kainos nukrito maždaug 20 proc. ar net daugiau. Todėl dabar palankus laikas suskubti susitvarkyti savo būstą.