Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Namo sertifikavimas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), BETA.

Atlikus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus, būtina atlikti namo energinio naudingumo sertifikavimą.

Energinio naudingumo sertifikavimas – procesas, kurio metu įvertinamas pastato energinis naudingumas ir pastatui suteikiama energinio naudingumo klasė.

Energinio naudingumo sertifikatą išduodančių specialistų registrą tvarko Statybos produkcijos sertifikavimo centras. Daugiabučio namo energinio naudingumo sertifikavimo darbai yra vykdomi pagal statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ nustatytą tvarką.

Pagal šį reglamentą visi pastatai padalyti į septynias energetinio naudingumo grupes – A, B, C, D, E, F, G. A klasė nurodo energiškai labai efektyvų pastatą, G klasė – labai neefektyvų.

Kokią klasę reikia pasiekti

Pagal naująją Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą valstybė remia tiek energinį efektyvumą didinančias, tiek kitas namo atnaujinimo (modernizavimo) priemones nurodytas Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje. Jų įgyvendinimui suteikiamas lengvatinis kreditas tuo atveju, jeigu įgyvendinus investicijų projektą yra pagerinamos pastato energinės savybės ir pasiekiama ne mažesnė kaip D energinio naudingumo klasė.

Kokią energinio naudingumo klasę turi pasiekti atnaujintas (modernizuotas) daugiabutis namas, yra nurodoma namo atnaujinimo investicijų plane.

Daugiabučio energinio naudingumo vertinimo įsigijimas

Dažniausiai namo energinio naudingumo vertinimas yra perkamas per Centrinės perkančiosios organizacijos katalogą kartu su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investiciniu planu.

Jei tai nepadaryta, po daugiabučio namo atnaujinimo namo sertifikavimo paslaugos yra perkamos per CPO katalogą atskirai. Kaip įsigyti šias paslaugas per CPO aprašyta žingsnyje „Projekto rengimas“. Šiame žingsnyje taip pat pateiktas namo energinio naudingumo vertinimo sertifikato pavyzdys.