Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Statybos darbų pirkimas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), rangovai, BETA

Rangovo (statybos darbų su statinio projekto parengimu) atranka yra vykdoma šiais būdais:

 • Paslaugos perkamos per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą (www.cpo.lt); registravimasis CPO kataloge pateiktas žingsnyje „Projekto rengimas“

Arba

CPO elektroniniame kataloge formuojant užsakymą įsigyti statybos darbų ir projektavimo paslaugas, nurodoma:

 • Numatomus įsigyti darbus (veiklų sąrašą) ir jų apimtis (kiekius)
 • Užsakovo reikalavimus (specifikacija) ir papildomus, juos patikslinančius dokumentus
 • Numatomo modernizuoti objekto (-ų) duomenis: pavadinimas, adresas, kadastro numeris
 • Darbų atlikimo terminą dienomis (nuo 6 iki 18 mėnesių)
 • Terminą atnaujintam Tiekėjų varžymuisi (nuo 7 iki 15 pilnų darbo dienų)
 • Darbo laikas prie objekto valandomis (nuo 6 iki 22 valandos)
 • Kontaktinį asmenį, įpareigotą suteikti galimybė apžiūrėti objektą
 • Užsakymo maksimalią vertę (biudžetą), Lt su PVM
 • Būtina  kartu su pasiūlymu gauti bendros pasiūlymo kainos išskaidymo lentelę (pagal objektus ir energetinį efektyvumą didinančias priemones) ir įkainuotą veiklos grafiką
 • Papildoma informacija apie objektą (-us) įkeliama iki 100 Mb viename ZIP faile.

CPO elektroniniame kataloge pateikti pasiūlymai yra vertinami pagal mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pateiktos galutinės kainos), o tiekėjas yra įpareigotas sudaryti pagrindinę sutartį su laimėjusiu tiekėju.

 • Jei paslaugos yra perkamos per CPO, įgyvendinus pirkimą ir pasirašius sutartį, BETA specialistams pateikiama jau pasirašyta statybos darbų ir projektavimo paslaugų sutartis.
 • Jei paslaugos perkamos kitais būdais, prieš sutarties pasirašymą, BETA įvertina rangovo pateiktus dokumentus ir jiems pritaria. Tuomet, kai BETA patvirtina pasiūlymą, daugiabučio namo valdytojas (ar savivaldybės paskirtas administratorius) gali pasirašyti sutartį su rangovu.

PASTABA: pasirašant sutartį rangovas turi pateikti užsakovui įsakymą apie statybos vadovo paskyrimą, įmonės veiklos draudimą ir objekto draudimą (pasirašius sutartį).

Projekto (jo dalies) tikslinimas ir papildomos paslaugos

Projekto (jo dalies) tikslinimo ar papildomos projekto rengimo paslaugos perkamos iš to paties tiekėjo (neskelbiamų derybų būdu) su sąlyga, kad Projekto (jo dalies) tikslinimas ar papildomos projekto rengimo paslaugos yra techniškai ir ekonomiškai pagrįstos ir būtinos Projektui parengti ir įgyvendinti.

Tokia papildomų paslaugų sutartis sudaroma tik su tuo pačiu tiekėju, su kuriuo sudaryta pradinė pirkimo sutartis, o visų kitų papildomai sudarytų pirkimo sutarčių kaina neturi viršyti 50 procentų pagrindinės pirkimo sutarties vertės.

Tokia papildomų paslaugų pirkimo sutartis gali būti sudaroma tik gavus BETA pritarimą.