Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Informacijos apie vykdomą ūkinę ekonominę veiklą name surinkimas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), butų savininkai

Jei daugiabutyje, kurį ruošiamasi atnaujinti, yra vykdoma ūkinė ekonominė veikla, apie tai turi būti pranešta BETA specialistams.

Ūkinė ekonominė veikla – tai veikla, kai iš ribotų išteklių siekiama sukurti kuo daugiau produktų. Pagrindinis ūkinės veiklos vienetas yra įmonė. Ūkinės veiklos organizavimo pavyzdžiu galima laikyti firmą – tai tokia privačios ūkinės veiklos organizavimo forma, kai vienas ar keletas asmenų, turėdami savo bei skolintą kapitalą, siekdami ekonominės naudos, organizuoja prekių bei paslaugų gamybą ir realizavimą. Kiti pavyzdžiai – individuali įmonė, ūkinė bendrija, AB, valstybės ir savivaldybės įmonės, kooperatinės įmonės.

BETA turi būti pateikta:

  • Buto, kuriame vykdoma ūkinė ekonominė veikla, savininko asmens duomenys
  • Ūkinės veiklos rūšies kodas

Ūkinės veiklos rūšies klasifikatorių (kodus) yra patvirtinęs LR statistikos departamentas, šis kodas yra nurodomas leidime verstis ūkine ekonomine veikla.

Gavę šiuos duomenis, BETA specialistai parengia ir išduoda pažymą dėl galimos valstybės paramos suteikimo (lengvatinio kredito).

Daugiau informacijos apie valstybės paramą butų ir kitų patalpų savininkams, vykdantiems ūkinę veiklą atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo nuosavybės teise priklausančiame bute ar kitose patalpose, rasite „Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėse“.