Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Daugiabučio namo atnaujinimo projektas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas, investicijų plano rengėjas

Daugiabučio namo butų savininkams pritarus dalyvavimui daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, yra rengiamas daugiabučio namo atnaujinimo projektas.

Daugiabučio namo atnaujinimo projektą sudaro:

 • Namo energinio naudingumo sertifikatas;
 • Namo atnaujinimo investicijų planas;
 • Statinio projektas (techninis darbo projektas);
 • Namo energinio naudingumo sertifikatas įgyvendinus projektą (parengiamas ir pateikiamas BETA įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo projektą).

Investicijų planas ir jo rengimas

Investicijų planas – daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto sudėtinė dalis, kurioje pagal energinio naudingumo skaičiavimus ir pastato konstrukcijų fizinės būklės vertinimo duomenis numatomos priemonės, mažinančios daugiabučio namo energijos vartojimą.

Investicijų plano sudėtis:

 •  Pagrindiniai namo techniniai rodikliai;
 •  Namo fizinės būklės įvertinimas;
 •  Namo esamas energinio naudingumo skaičiavimas;
 •  Numatomos priemonės;
 •  Numatomų priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas;
 •  Preliminarios priemonių kainos apskaičiavimas;
 •  Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina;
 •  Projekto įgyvendinimo planas;
 •  Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas.

Namo valdytojas konkurso būdu atrenka Investicijų plano rangovą. Atrinktas rangovas parengia daugiabučio namo atnaujinimo investicijų planą, kuriame nurodomi pagrindiniai namo rodikliai, namo konstrukcijų ir inžinerijų sistemų būklė, numatomos namo atnaujinimo priemonės, preliminari kaina, atnaujinimo atsipirkimo laikas ir kiti susiję aspektai. Investicijų plano forma prisegta skiltyje „Aktualūs dokumentai“.

Investicijų plano parengimo konkurso organizavimas

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano parengimo paslaugos turi būti perkamos per Centrinės perkančiosios organizacijos (CPO) elektroninį katalogą, kurį rasite www.cpo.lt. Čia galėsite įsigyti paslaugas pagal VšĮ CPO LT sudarytas preliminarias sutartis su Tiekėjais nevykdydami sudėtingų viešųjų pirkimų procedūrų.

Kaip tai padaryti:

 • Norėdami tapti CPO katalogo vartotojais, pirmiausia turite CPO katalogo meniu skiltyje „Registracija“ užpildyti paraiškos formą;
 • Pasirašytas paraiškos originalas siunčiamas į CPO (adresu Kęstučio g. 45, LT-08124 Vilnius);
 • CPO per 5 darbo dienas nuo paraiškos gavimo dienos parengia ir išsiunčia el. paštu vartotojų identifikavimo duomenis (vartotojo kodą ir pirminį slaptažodį) perkančiosioms organizacijos įgaliotiems naudotojams;
 • Prisijungę prie CPO katalogo, pasirinkite skiltyje „Pirkimų aprašymai“ esančią kategoriją „Energiniai sertifikatai ir investiciniai planai“;
 • Suformuokite užsakymą:
  • Atsižvelgiant į paslaugų poreikį pasirinkite tinkamą paslaugų kategoriją;
  • Išsirinkite perkamą paslaugą (-as) atsižvelgdami į paslaugų specifiką;
  • Nurodykite kiekvienos paslaugos suteikimo terminą;
  • Nurodykite atnaujinto varžymosi trukmę (ne mažiau kaip 2 darbo dienos);
  • Nurodykite maksimalų viso užsakymo biudžetą;
  • Nurodykite objektus, kuriems bus atliekamos pasirinktos paslaugos (turi būti nurodytas statinio unikalus numeris, pavadinimas, adresas, bendras plotas, statybos pabaigos metai, pažymėta, ar objektas yra kultūros paveldo statinys arba yra statinys kultūros paveldo objekto teritorijoje).
 • Tiekėjų pateikti pasiūlymai yra vertinami naudojant mažiausios kainos kriterijų (lyginamos tiekėjų pasiūlytos galutinės paslaugų suteikimo kainos);
 • Nustačius laimėtoją, privalėsite sudaryti pagrindinį sutartį su laimėjusiu tiekėju (laimėtoją nustato CPO sistema remiantis mažiausios kainos kriterijumi).

Investicijų plano parengimo paslaugų pirkimas per CPO yra efektyvus, kadangi perkančiosioms organizacijoms (daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendintojams) nereikia pačioms rengti pirkimo dokumentų, o pirkimai yra vykdomi daug greičiau ir visiškai skaidriai.

Jei paslaugų per Centrinės perkančiosios organizacijos elektroninį katalogą nusipirkti nepavyksta, galite jas įsigyti skelbiant viešojo pirkimo konkursą.

Viešieji pirkimai turi būti vykdomi griežtai laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme numatytų būdų (jei pirkimus vykdo perkančioji organizacija) arba pagal aplinkos ministro patvirtintą tvarką (jei pirkimus vykdo ne perkančioji organizacija). Jei paslaugos yra perkamos šiuo būdu, turi būti parengta ir Būsto energijos taupymo agentūrai pateikta paslaugų pirkimo ataskaita.

Svarbu žinoti rengiant projektą

 • Gavęs parengtą investicijų planą, namo valdytojas, pirmiausia, turėtų atidžiai peržiūrėti planą ir perskaityti jame pateiktą informaciją;
 • Svarbu atkreipti dėmesį į investicijų plane nurodytus namo techninius parametrus bei patikrinti, kad jie būtų teisingi;
 • Namo valdytojas taip pat turėtų atidžiai išnagrinėti siūlomas (planuojamas) namo atnaujinimo priemones ir įsitikinti, kad jos atitinka daugiabučio namo atnaujinimo poreikius bei daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priemones;
 • Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad jei pagal investicijų planą apšiltinamos išorinės sienos, keičiami langai, turi būti sprendžiamas šildymo sistemos subalansavimas pagal pasikeitusius šilumos poreikius, taip pat patalpų vėdinimo sutvarkymas pagal normatyvinius reikalavimus.