Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Suderinto investicijų plano tvirtinimas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), butų savininkai

Su BETA suderintas investicijų planas yra tvirtinamas daugiabučio namo butų savininkų susirinkime arba balsuojant raštu. Sprendimas yra priimamas ne mažiau kaip 50+1 balsų dauguma (kai kurios finansinės institucijos reikalauja, kad sprendimas būtų priimtas ne mažiau kaip 60 proc. būsto savininkų pritarimu).

Tvirtinant investicijų planą kartu pasirenkamas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratorius. Jei jis nėra kartu ir namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas, namo administratorius, vadovaujantis Paramos įstatymu, turi pasirašyti pavedimo sutartį, kuria pavestų išrinktam daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto administratoriui atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su projekto įgyvendinimu, ir kontroliuoti šios sutarties įgyvendinimą.

Rekomenduojama šio susirinkimo metu (ar balsuojant raštu) taip pat priimti sprendimą dėl lėšų skolinimosi.

Būsto savininkų susirinkimo (balsavimo raštu) ir priimtų sprendimų protokolai turi būti parengti tinkamai, taip pat atitikti nustatytus teisės aktų reikalavimus. Siekiant išvengti klaidų, rekomenduojama naudotis nustatytomis ir LR aplinkos ministro patvirtintomis dokumentų formomis. Susirinkimo (ar balsavimo raštu) protokolo kopija yra pateikiama BETA specialistams.

Patvirtinus investicijų planą, namo valdytojas kreipiasi į finansinę instituciją dėl kredito suteikimo. Aktuali ir išsami informacija apie daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų finansavimą pateikta žingsnyje „Kreipimasis į finansinę instituciją dėl kreditavimo“.

Svarbu

  • Patvirtintų dokumentų formų naudojimas leis išvengti klaidų dokumentacijoje
  • Balsuojant dėl investicijų plano patvirtinimo ir dalyvavimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, turi būti naudojami vardiniai balsavimo biuleteniai (formos pateiktos žemiau)
  • Butų savininkai, turintys teisę į kompensaciją už šildymo išlaidas, norėdami, kad valstybė kompensuotų jų išlaidas daugiabučio namo atnaujinimui, turi balsuodami pritarti daugiabučio namo atnaujinimui. Kitu atveju šie gyventojai pirmaisiais metais neteks 50 proc. valstybės paramos, o kitais metais – visiškai neteks teisės į kompensaciją už šildymą (ir, šiuo atveju, turės patys padengti paskolą bei palūkanas finansavimo institucijai). Išsami informacija apie paramą nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, pateikta žingsnyje „Parama nepasiturintiems gyventojams“. Ši informacija turi būti pateikta visiems butų savininkams, todėl rekomenduojame tai paminėti kvietime į butų savininkų susirinkimą