Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Viešo investicijų plano aptarimo surengimas

Šiame žingsnyje dalyvauja: namo valdytojas (arba savivaldybės paskirtas administratorius), butų savininkai.

Parengus investicijų planą, rekomenduojama surengti būsto savininkų susirinkimą, kuriame viešai aptariamas investicijų planas.

Viešąjį aptarimą organizuoja ir jo tvarką nustato namo valdytojas kartu su Investicijų plano rengėju.

Viešajame aptarime gali būti išsakomos pastabos bei pageidavimai dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano. Viešojo aptarimo protokolo kopija yra perduodama Investicijų plano rengėjui, kuris per 5 dienas patikslina investicijų plano projektą atsižvelgdamas į viešojo aptarimo metu pateiktas pastabas ir pasiūlymus.

Viešo investicijų plano aptarimo protokolas taip pat įsegamas į Investicijų plano bylą. Viešo investicijų plano aptarimo protokolo forma pateikiama skiltyje „Aktualūs dokumentai“.