Nemokama telefono linija: 8 800 20012 (Darbo laiku)

Parama nepasiturintiems gyventojams

Šiame žingsnyje dalyvauja: butų savininkai

Dalyvaujant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje, nepasiturintiems gyventojams, turintiems teisę į kompensacijas už šildymą (pagal LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą), valstybė padengia visas projekto parengimo, statybos techninės priežiūros išlaidas (informacija pateikta žemiau aprašytame punkte 2), kredito draudimo įmokas, taip pat patį kreditą ir palūkanas (tvarka aprašyta žemiau pateiktame punkte 1).

Susiklosčius nepalankioms aplinkybėms ir vienam iš šeimos narių netekus darbo, būsto atnaujinimo paskolos ir palūkanų įmokas taip pat kompensuos valstybė, net jeigu šeima gyvens jau modernizuojamame ar ką tik atnaujintame name. Svarbiausia sąlyga – šeimai turi būti suteikta teisė į kompensaciją už šildymą.

Teisė į valstybės paramą

Teisę į visų projekto parengimo ir statybos techninės priežiūros išlaidų padengimą bei kredito draudimo įmokų, taip pat paties kredito ir palūkanų apmokėjimą turi buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:

  • turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją (pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti);
  • su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, dalyvavo sprendimo dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priėmime ir priimant šį sprendimą pritarė daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimui (jei buto savininkas priimant sprendimą dėl namo atnaujinimo pasisakė prieš dalyvavimą programoje, jis netenka teisės į valstybės paramą atnaujinimui)

Tam, kad nepasiturintys asmenys, turintys teisę į kompensacijas už šildymą, gautų paramą, jiems reikia laiku sutvarkyti dokumentus valstybės paramai gauti.

Kredito ir palūkanų apmokėjimas

Kad valstybė kompensuotų būstui modernizuoti skirtą kreditą ir palūkanas, savo daugiabučio namo atnaujinime ketinanti dalyvauti nepasiturinti šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi raštu kreiptis į savivaldybės, kurioje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, administraciją, kad ši išduotų pažymą, patvirtinančią teisę į kompensaciją už šildymą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą.

TAI SVARBU

  • Už asmenis, turinčius teisę į kompensaciją už šildymą, jiems tenkanti kredito dalis ir palūkanos bus apmokamos iš anksto, todėl kitiems namo gyventojams nereikės padengti nei kredito dalies, nei palūkanų už šiuos kaimynus;
  • Jeigu buto savininkui paskirta būsto šildymo išlaidų kompensacija, kreipiantis dėl teisės į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatymo, nereikia pakartotinai teikti dokumentų, reikalingų piniginei socialinei paramai gauti. Už pateiktų duomenų ir informacijos teisingumą atsako juos pateikęs buto savininkas;
  • Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma laikotarpiui, kuriam, vadovaujantis Įstatymu, nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.

Kitų išlaidų apmokėjimas

Asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, valstybė taip pat padengia visas projekto parengimo, statybos bei techninės priežiūros išlaidas. Šios išlaidoms asmenims, turintiems teisę į kompensaciją už šildymą, padengiamos užbaigus vykdyti investicijų plane numatytus darbus ir kreipiantis į BETA su prašymu suteikti valstybės paramą.

Valstybės paramos projekto parengimo, statybos bei techninės priežiūros išlaidų padengimui skyrimo tvarka pateikta žingsnyje „Kreipimasis dėl valstybės paramos“.