Namo Pridavimas: Tai, Kas Svarbu

Namo Pridavimas: Tai, Kas Svarbu

Dėl namo pridavimo teiraukitės KSK.LT

Namo pridavimas reiškia, kad statybos yra baigtos ir telikęs formalumas – gauti patvirtinimą, kad statinys atitinka visus būtinuosius statyboms keliamus reikalavimus. Namo pridavimas yra vykdomas tada, kai statinio baigtumas yra vertinamas 100 procentų, kai yra gauta baigtumo byla, turimos statinio geodezinės nuotraukos ir užfiksuoti sklypo kadastriniai matavimai. Tada, kai namas priduodamas, jis užregistruojamas ir gaunami nuosavybės dokumentai.

Tokią procedūrą galima atlikti savarankiškai – patiems atitinkamoms institucijoms pateikiant reikalingus dokumentus ir prašymus – arba kreiptis į įmonę, kuri teikia namo pridavimo paslaugas. Antruoju atveju dažnai viskas vyksta sklandžiau ir greičiau, nes viską tvarko profesionalai.

Namo pridavimas – kas tai?

Namo pridavimas – teisės aktais reglamentuota procedūra, įtvirtinanti galutinį pastato statybos užbaigimą ir leidžianti nustatyti, ar statinys atitinka būtinuosius statyboms keliamus reikalavimus. Namo pridavimas privalo būti vykdomas vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Čia numatytos ne tik proceso nuostatos, eiga, būtini pateikti dokumentai ir kt. svarbūs namo pridavimo aspektai, bet ir įvairios taikytinos išimtys. Pavyzdžiui, namo pridavimas gali būti vykdomas ir tada, kai esama nukrypimų nuo projekto, tačiau tie nukrypimai turi būti ne daugiau nei 5 procentai.

Žinotina, kad namo pridavimas – procedūra, kurią reikia išmanyti, todėl ne visada ją paprasta ir lengva atlikti savarankiškai.

Namo pridavimas – kokia šio proceso eiga?

Namo pridavimo esmė yra sutvarkyti visus reikalingus dokumentus ir šiuo tikslu bendradarbiauti su daugybe Lietuvos institucijų.

Pirma vieta, į kurią reikia kreiptis – Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI). Informacinėje sistemoje infostatyba.lt reikia užpildyti reikiamų dokumentų formas ir pateikti reikalingus statybos dokumentus, kuriuos numato jau minėtas Statybos techninis reglamentas. Reiktų atkreipti dėmesį, kad skirtingiems pastatams reikia pateikti skirtingus dokumentus ir kiekvienas namo pridavimo atvejis yra individualus.

Po kreipimosi į VTPSI reikia laukti, kol ši išduos statybos užbaigimo aktą. Tai gali užtrukti, nes iki minėto akto išdavimo, infostatyba.lt sistemoje pateikti statybos dokumentai tikrinami specialios komisijos, kurią sudaro skirtingų sričių specialistai: Visuomenės sveikatos centro narys, Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos narys, Valstybinės energetikos inspekcijos narys, savivaldybės atstovai, rangovai, techninės priežiūros vykdytojai, VšĮ Būsto energijos taupymo agentūros nariai ir namo valdytojas.

Daugiausiai trukdžių gali kilti tada, kai tikrinama, ar namas atitinka jam keliamus reikalavimus. Būna, jog tuo metu, kai specialiai sudaryta komisija atlieka statinio vertinimą, nustatoma, jog esminiai statybos darbai (namo apšiltinimas, šildymo sistemos įrengimas ir kt.) yra ne visiškai užbaigti, būtiniausi tyrimai atlikti netinkamai (pavyzdžiui, nepadaryti vandens tyrimai, negautos elektros pažymos ir kt.), numatyti išardymo darbai neįvykdyti arba netgi akivaizdžiai matomi dideli statybos defektai, brokas. Jei komisijos nariai pateikia pastabas, tuomet namo pridavimas arba stabdomas, arba nutraukiamas. Jei namo pridavimas stabdomas, vėliau jis gali būti pratęsiamas, o jei buvo nutrauktas – viskas turės būti atliekama iš naujo.

O jei visi formalumai atlikti ir namo pridavimas įvykdytas sklandžiai, tuomet savininkui įteikiamas statybų darbų užbaigimo aktas ir namo (turto) valdytojas įgauna nuosavybės teisę. Tiesa, namo pridavimas visuomet reikalauja kantrybės, nes visų minėtų formalumų tvarkymas gali užtrukti netgi iki šešių mėnesių.

Namo pridavimo kaina – kaip ji nustatoma?

Namo pridavimo kaina iš esmės priklauso nuo turimos dokumentacijos – jeigu ji parengta tvarkingai ir atitinka realią statinio situaciją, tuomet namo pridavimo kaina gali būti mažesnė.

Norint geresnės namo pridavimo kainos, rekomenduojama susitvarkyti ir turėti šiuos būtinuosius dokumentus: prašymą gauti statybos užbaigimo aktą, statinio projektą, statybą leidžiantį dokumentą ir pažymą, įrodančią, kad statinio projektas, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, nebuvo keičiamas. Jeigu statinio projektas buvo keistas, tuomet reikia gauti statytojo pažymą apie statinio projekto pakeitimus. Taip pat atliekant namo pridavimo procedūras reikia pateikti statinio kadastro duomenų bylą, rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumentą, statinio techninį pasą, statybos darbų žurnalą (jei jame buvo papildomų įrašų) ir paveldėjimo teisės liudijimą (jei statinys yra paveldomas).

Tai tėra išvardyti būtiniausi dokumentai, reikalingi namo pridavimui. Gali būti, jog bus paprašyta ir kitų, papildomų dokumentų. Vis tik, tikėtina, kad jei visi dokumentai tvarkingi, tai namo pridavimo kaina bus patrauklesnė.

Reiktų žinoti, kad namo pridavimo kaina iš dalies priklauso ir nuo įmonės, kuri teikia šias paslaugas. Prieš atliekant namo pridavimą, įvertinama, koks yra namo tipas (vienbutis, dvibutis, daugiabutis ar kt.), ar turima visa reikalinga dokumentaciją ir koks pageidaujamas laikas, per kurį reikia sutvarkyti namo pridavimo procedūras. Jei namo pridavimas atliekamas skubos tvarka, tai namo pridavimo kaina bus didesnė.

Namo pridavimo paslaugas teikiančios įmonės stengiasi būti konkurencingos ir pasiūlyti klientams patrauklias kainas. Dažnai įmonė viską sutvarko nuo pradžios iki pabaigos, taip pat kai kurios įmonės gali atlikti šias procedūras net ir tuomet, kai pastato savininkas gyvena užsienyje. Kiekviena namo pridavimo kaina yra individuali, todėl patikimiausia yra kreiptis į pasirinktą įmonę ir išklausyti, ką ji siūlo.

Namo pridavimas ir jo eiga, jei yra nuokrypis nuo projekto

Nedažnai, tačiau pasitaiko, kai statinys turi nuokrypį nuo projekto. Nuokrypiu gali būti laikomas langų dydžio neatitikimas, stogo nuolydžio neatitikimas ir pan. Jei nutinka taip, kad Statybos inspekcija nepriima statinio, tuomet reikia pakoreguoti statinio projektą ir gauti naują statybos leidimą.

Naujo statybos leidimo poreikį numato jau minėtas Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Tačiau šiame dokumente taip pat yra numatyti ir atvejai, kai keisti statybos leidimo nereikia, t. y. kai dėl technologinių priežasčių dalį laikančiųjų konstrukcijų reikia pakeisti į konstrukcijas, turinčias ne blogesnes savybes; kai dalį laikančiųjų konstrukcijų reikia pakeisti į konstrukcijas, turinčias geresnes savybes; kai reikia keisti inžinerinio tinklo ar susisiekimo komunikacijos trasos dalį; kai pasikeičia pastato išorės matmenys arba kai pasikeičia esminiai statinio projekto sprendiniai. Taip pat keisti statybos leidimo nereikia tada, kai  inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų matmenys kinta iki 5 procentų; kai statinio aukštis kinta iki 0,2 metrų arba jei kiti statinio matmenys keičiasi iki 0,2 metrų. Išimtis taikoma tuomet, kai nuokrypiai sumažina norminius atstumus nuo statinių iki sklypų ribų.

Jeigu yra nustatytas nuokrypis, nereikia panikuoti, nes būna nemažai atvejų, kai nuokrypius Statybos inspekcija laiko nereikšmingais ir leidžia toliau tęsti namo pridavimo procedūras.

Ar verta namo pridavimą patikėti specialistams, ar geriau tai atlikti patiems?

Įmonių, kurios teikia namo pridavimo paslaugas, patirtis rodo, kad savarankiškai namo pridavimas atliekamas tik todėl, kad asmenys nori sutaupyti. Vis dėlto, toks noras kartais kainuoja daugiau, nei iš karto kreiptis į profesionalią įmonę, galinčią atlikti namo pridavimą už prieinamą kainą.

Verta kreiptis į namo pridavimo paslaugas teikiančią įmonę, tačiau prieš tai reikėtų įvertinti tos įmonės reputaciją, atliktus darbus, buvusių klientų atsiliepimus ir kt. Visuomet naudinga pateikti užklausą pasirinktai įmonei, užduoti dominančius klausimus, pasiteirauti apie paslaugos eigą, sąlygas, kainų nustatymą.

https://www.kskompanija.lt/namo-pridavimas/

Tikėtina, kad jei įmonė rinkoje yra ilgai, jei suteikė daug namo pridavimo paslaugų, jis bus vertinama klientų, turės ką pasiūlyti ir naujiems savo klientams. Svarbu ne tik įmonės profesionalumas, bet ir atliekamų darbų sklandumas, greitumas. Taip pat reikėtų atsižvelgti į tai, kokias konkrečiai paslaugas įmonė teikia, ar tos paslaugos kompleksinės. Jeigu įmonė nekelia abejonių, tikriausiai, ji bus patikima ir viską vykdys atsakingai – užbaigs objekto pridavimą valstybinei komisijai, užsakovui perduos statybos užbaigimo deklaraciją arba aktą, prireikus įregistruos objektą Registrų centre, atsakys į visus rūpimus klausimus ir duos vertingų rekomendacijų.

Namo pridavimas – tai paskutinis statybos proceso etapas, kuris dažnai kelia dvejopus jausmus, t. y. ir džiaugsmą, ir nuovargį. Namo pridavimas reiškia, kad pagaliau prieita prie statybų pabaigos, tačiau kartu kelia ir nenumaldomą norą kuo greičiau viską baigti ir gauti namo nuosavybės teisę. Profesionalias namo pridavimo konsultacijas, paslaugas ir atsakymus į visus rūpimus klausimus galima gauti susisiekus su pasirinkta patikusia įmone. Nėra abejonių, kad gerą reputaciją turinti įmonė namo pridavimą atliks profesionaliai ir pasiūlys konkurencingą paslaugos kainą.

Namo pastato įteisinimas Namo pastato įteisinimas
Namo Pridavimas kaina Namo Pridavimas kaina
Namo Pridavimas reikalavimai Namo Pridavimas reikalavimai
Namo Pridavimas Namo Pridavimas
Naujiems ir rekonstruojamiems Naujiems ir rekonstruojamiems
nebaigtos statybos registravimas nebaigtos statybos registravimas
neregistruotu statiniu iteisinimas neregistruotu statiniu iteisinimas
pastato reikalavimai pastato reikalavimai
statybos užbaigimas statybos užbaigimas
kokie dokumentai reikalingi kokie dokumentai reikalingi

Namo pridavimas: kodėl tai svarbu?

Namo pridavimas valstybinei komisijai yra teisėtas reikalavimas bet kuriam Lietuvoje pastatytam pastatui, taip pat visiems renovuotiem namams. Namų pridavimas yra būtinas, nes tai patvirtina, kad namas statomas pagal visus reglamentus ir įstatymų reikalavimus. Galima sakyti, kad teikiant namus valstybinei komisijai sprendžiami tiek saugos, tiek teisėtumo klausimai: jei aikštelėje yra kokių nors pažeidimų.

Pats procesas gali būti suskirstytas į tris etapus: preliminarių dokumentų darbas, techninio projekto vykdymo etapas ir paskutinis etapas su oficialiu patikrinimu. Valstybinė komisija yra atsakinga už pateiktų dokumentų patikrinimą ir namo pažymėjimo išdavimų.

Ką tiksliai reikia pateikti valstybinei komisijai?

Pateikdamas apžiūrą savininkas / architektas turi išsiųsti specialią formą, skirtą Lietuvos statybos departamentui, kurią rasite jų interneto svetainės skirtuke „Informacija pareiškėjams“. Forma turėtų būti tinkamai užpildyta ir būtina pridėti visus reikiamus dokumentus. Daugiau informacijos apie dokumentus galite perskaityti toliau.

Ką iš tikrųjų sudaro namų teikimas valstybinei komisijai?

Norėdami būti konkretesnis, turite išsiųsti 2 kopijas:

  1. Nacionalinis pastatų kontrolės aktą.
  2. Statybos kodeksas ir taisyklės.
  3. Pastato projektas ir techninė dokumentacija
  4. Ataskaita apie geologinį tyrimą.
  5. Statybos leidimas, išduotas valstybinės komisijos pagal nacionalinius įstatymus ir direktyvas, taip pat įsipareigojimų, sudarytų su valstybine komisija, išdavus leidimą, lentelė (turi būti nurodyta ne vėliau kaip prieš.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rating*